Mød os …


Mød vore nye volontører

Mød Kirke-til-Kirkes nyeste volontører…

Når vore nye, friske volontører, Anna Bech Damsgaard og Maria Bech Damsgaard, vender hjem, vil de have helt nye og spændende indtryk med i bagagen – indtryk som de meget gerne vil dele med andre.
De er til rådighed i perioden januar – februar – marts 2020

Læs mere om volontørerne og det projekt de rejser ud til.

Volontørerne tilbyder at:
• deltage i undervisningen af konfirmander og minikonfirmander
• fortælle om opholdet i Cameroun og Etiopien, ved sognemøder, missionsmøder og bibelkredse m.m.
• medvirke ved arrangementer blandt børn, unge og ældre
• besøge skoleklasser
• deltage i arrangementer i forbindelse med ”KIRKE til KIRKE” projektet.

Kontaktpersoner for besøgsaftaler:
Anna Bech Damsgaard og Maria Bech Damsgaard

– Mission Afrika:
Ruth Frost Egedal – Tlf. 2685 9175 – ruthegedal@gmail.com

Marcus Taulborg:
Tlf. 2787 4448 – marcustaulborg@gmail.com

Bestilling af møder efter 1. januar 2020:
Volontørerne kontaktes direkte.
• Anna Bech Damsgaard, tlf.: 4242 5569
• Maria Bech Damsgaard, tlf.: 4280 7690
• Marcus Taulborg, tlf.: 2787 4448

Besøgene bliver koordineret, så volontørerne kan nå flest mulige aftaler.

Tilbuddet er gratis, men ved møderne opfordres der til, at der indsamles en gave til det projekt, volontørerne har været udsendt til.

Pengene sendes til Kirke til Kirke projektets kasserer, Lindvig Osmundsen på konto 8506 – 0000537101, eller afleveres til volontørerne, der sørger for den videre formidling.
Beløb kan også indbetales på MobilePay: 446700


Brug en af Kirke til Kirkes foredragsholdere og hør mere:

Laila Hornshøj og Tanja Damgaard:
“Vi fik Indien ind under huden”
Vi er to piger, som har været i Indien og har fået Indien ind under huden og virkelig fået en kulturel forståelse, som man ikke får som turist. Vi brænder for at hjælpe kirken dernede og især Junior Ministry, som er en blanding af FDF og søndagsskole, for børn og unge. Vi vil hellere end gerne komme ud og fortælle mere om vores tur til Indien og vores oplevelser dernede. Og fortælle om vores indsamlingsprojekt, som går til en stor Junior Ministry lejr i 2019.
Kontakt: lailahornshoej3@gmail.com eller t.damgaard@fibermail.dk

Martha Kombak, Haunstrup:
”En tur til Bangladesh”
E-mail: makombak@hotmail.dk
Mobil: 2178 9011

Jens Kr. Egedal, Gjellerup:
”Spedalskhedsarbejdet i Bangladesh”
E-mail: jkegedal@gmail.com
Mobil: 3029 9175

Asger Grove Korsholm, Vildbjerg:
” Kirkens mission – særinteresse eller selve hjerteslaget?”
”Et besøg i Tanzania”
E-mail: asger.g.korsholm@gmail.com
Mobil: 6052 0598


Kalender

14mar kl. 09:30

Forårsmarked

- i Timring Sportscenter
Overskuddet går til Primissio, Mission Afrika og Danmission.
 …

14mar kl. 09:30

Deltagende missionsselskaber:

Klik på missionsselskabets logo og få mere information