Du er her: 

Projekt: PRO-3

Evangeliet på alle sprog

MY-LINC arbejder for at bringe evangeliet over kulturgrænser i et land med flere end 80 forskellige sprog.

Etiopiens 100 millioner indbyggere taler cirka 80 forskellige stammesprog med i alt cirka 200 dialekter. Det er derfor ikke alle etiopiere, der kan tale med hinanden, og kulturforskellene kan være store – selv mellem nabostammer. Det giver Mekane Yesus-kirken en særlig opgave at løfte, når den ønsker at bringe evangeliet til alle.

MY-LINC vil være bindeled
Mekane Yesus Language and Intercultural Centre (MY-LINC) udruster præster, evangelister og missionærer til at forstå og begå sig i Etiopiens spraglede sprogkultur. Centret arrangerer blandt andet kurser ude i landet, hvor de hjælper menigheder til at favne og imødekomme forskellige stammer og sproggrupper i nærområdet, så alle kan blive mødt af evangeliet på deres eget sprog og i deres egen kultur.

Det gør Promissio og MY-LINC
• MY-LINC underviser i sprog for at udruste internationale missionærer og nationale medarbejdere i kirken til deres tjeneste.
• MY-LINC arrangerer Cross Cultural Training-kurser rundt om i Etiopien for at vejlede og udruste præster og evangelister til at kunne forkynde evangeliet på en kulturelt relevant måde på tværs af forskellige kulturer i Etiopien.
• Promissio har udsendt missionær Berit Østby som Program Advisor og Cross Cultural Training-konsulent på MY-LINC.
• Promissio støtter desuden projektet økonomisk.

Kontakt Promissio på info@promissio.dk eller 7356 1260.


Indsamlede midler kan sendes til Kirke til Kirke projektets kasserer, Lindvig Osmundsen på
konto 8506 – 0000537101, eller MobilePay: 446700, mærket PRO-3


promissio
Katrinebjergvej 75 • 8200 Aarhus N
Tlf.: 7356 1260 • www.promissio.dk

Aktuelle projekter fra promisio

Klik på et billede og læs mere om projekterne!

PRO-1: Fundament for fremtiden
PRO-2: Jesus til nye bydele i Addis Ababa
PRO-3: Evangeliet på alle sprog
promissio