Vedtægter for Provstiernes ydre missions komite

i Herning Nordre og Søndre Provsti og Ikast-Brande Provsti

  • Provstiudvalget for Herning Nordre og søndre provsti vælger 2 repræsentanter fra hvert provsti til PYM. Provstikomiteen for folkekirkens ydre mission i Ikast-Brande Provsti udpeger 2 medlemmer. PYM kan supplere sig efter behov.
  • PYM sørger for den overordnede styring og udvikling af ”Kirke til Kirke-projektet” ( kaldet KKP) i samarbejde med et eller flere missionsselskaber.

KKP består af:
Projekter
Volontørarbejde (unge)
Seniorvolontørarbejde
Udveksling

  • PYM styrer de ligningskroner, menighedsrådene og provstiudvalg måtte afsætte.  Missionsselskaberne styrer økonomien hvad angår sognenes indsamlede midler til projekter.
  • PYM sørger for afholdelse af møder i folkekirkeligt Missions regi gerne i samarbejde med stiftet og dettes stiftspræst for mission.
  • PYM mødes ca. en gang i kvartalet.
  • PYM vælger kontaktpersoner til missionsselskaberne.
  • Det enkelte sogn/menighedsråd oplyser PYM og det valgte samarbejdende missionsselskab om, hvilket projekt de ønsker at støtte, hvorefter missionsselskabet forpligter sig til at informere menighedsrådet om udviklingen i projektet gennem den kontaktperson til missionsselskabet, hvert enkelt sogn vælger.
  • Længden af et projekt og samarbejde mellem missionsselskab og menighed er ikke nødvendigvis tidsbestemt.


Dette papir blev gennemgået og vedtaget på PYMs møde den 14.oktober 2010.

Niels Christian Kobbelgaard
Formand for PYM


Kalender

14mar kl. 09:30

Forårsmarked

- i Timring Sportscenter
Overskuddet går til Primissio, Mission Afrika og Danmission.
 …

14mar kl. 09:30

Deltagende missionsselskaber:

Klik på missionsselskabets logo og få mere information