Provstiernes Ydre Missions Komite

 

Udvalgets medlemmer:
(Opdateret 6. november 2019)

Poul Erik Knudsen
Ikast, provst, formand
Tlf.: 5129 5995
E-mail: pekn@km.dk

Jens Kristian Egedal
Gjellerup
Diakon/sygeplejerske, næstformand og koordinator for volontører
Tlf.: 3029 9175
E-mail: jkegedal@gmail.com

Lindvig Osmundsen
Ikast
Pastor emer., sekretær og kasserer for PYM
Tlf.: 2178 6751
E-mail: lindvigosmundsen@gmail.com

Martha Kombak
Haunstrup
Tlf.: 2178 9011
E-maill: makombak@hotmail.dk

Britta Hald Vestergaard
Ikast, sognemedhjælper.
Tlf.: 6070 9530
E-mail: brittaogbenny@gmail.com

Knud Erik Hansen
Sunds
Provstiudvalgsmedlem
Tlf.: 2360 3676
E-mail: ke@lundtofte.dk

Klaus Møberg
Assing
Sognepræst
Tlf.: 6122 2510
E-mail: kbm@km.dk

Hanne Kudeha Simonsen
Timring
Tlf.: 2944 6925
E-mail: hannekudeha@hotmail.com


Kalender

14mar kl. 09:30

Forårsmarked

- i Timring Sportscenter
Overskuddet går til Primissio, Mission Afrika og Danmission.
 …

14mar kl. 09:30

Deltagende missionsselskaber:

Klik på missionsselskabets logo og få mere information