Kirke til Kirke – et samarbejde om Folkekirkens Mission


Kirke til Kirke projektet er et samarbejde mellem menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre Provstier og Ikast-Brande Provsti, der har til formål at sætte fokus på folkekirkens mission.

På hjemmesiden finder du projekter, som forskellige missionsselskaber tilbyder sogne og menighedsråd at engagere sig i.
Vi forestiller os, at menighedsrådet nedsætter et Kirke til Kirke udvalg på 4 – 7 medlemmer, hvoraf kun ét behøver at være medlem af menighedsrådet. Udvalget vælger en kontaktperson, som holder kontakt med provstiets kontaktperson og med det missionsselskab, man vælger at samarbejde med igennem det projekt menighedsrådet udvælger.

Provstiernes Ydre Mission
PYM – Provstiernes Ydre Mission – er bestyrelse for Kirke til Kirke projektet. PYM har repræsentanter fra de tre samarbejdende provstier og koordinerer missionsarbejdet. PYM er forankret i provstiet og provstiudvalget. Der er altid en provst med i PYM, da det er fælles afsatte ligningsmidler, der driver samarbejdet, så de indsamlede midler i sognene kan gå direkte til projekterne.
På PYMs vegne håber vi, at menighedsrådene og sognene vil tage godt imod Kirke til Kirke projektet, vælge sig et projekt og være med, så vi kan støtte missionsselskabernes arbejde og selv blive oplyst og få inspiration til vores kirkearbejde herhjemme gennem mødet med vores samarbejdskirker rundt om i verden. Projektet hedder netop: Kirke til Kirke. Vi vil gerne være med til at knytte bånd mellem vores danske folkekirker og kirkerne i de lande, hvor projekterne har hjemme.

Poul Erik Knudsen
Provst

Jens Kristian Egedal
Projektkoordinator


Kalender

14mar kl. 09:30

Forårsmarked

- i Timring Sportscenter
Overskuddet går til Primissio, Mission Afrika og Danmission.
 …

14mar kl. 09:30

Deltagende missionsselskaber:

Klik på missionsselskabets logo og få mere information