Et samarbejde på flere fronter

De 3 provstier har siden 1996 på forskellig vis haft et godt og udbytterigt samarbejde med de nævnte missionsselskaber. De aktiviteter, der har været mest brugt de senere år, er omtalt nedenfor og er med som et tilbud til de enkelte menigheder.

Volontører
Der sendes hver år unge volontører ud gennem et missionsselskab til en opgave i 3 – 4 måneder sædvanligvis fra september til december. I januar til april arbejder de for provstierne med undervisning og information. Først og fremmest til konfirmander og minikonfirmander. Men tilbuddet gælder alle, som er interesseret i at høre om deres oplevelser på missionsområderne.

Senior volontører
Ud over at sende unge volontører ud i den store verden, giver vi også mulighed for, at seniorvolontører – gennem et af missionsselskaberne – kan tage ud til et af de projekter, Kirke til Kirke projektet støtter.
Opgaverne, der arbejdes med, er mangfoldige f.eks. byggeri, sundhedsundervisning, etablering af syskole, og solenergi og IT-undervisning.

Studieture
 Der tilbydes også studieture i samarbejde med missionsselskaberne. Således har Nigeria og Bangladesh allerede været mål for studieture i samarbejde med missionsselskaberne.

Udveksling
Der er gennem de senere år talt meget om ligeværdighed og at lære af hinanden. I Kirke til Kirke ser vi udveksling som et godt bidrag i denne proces. Der har allerede været sendt flere personer begge veje gennem forskellige missionsselskaber, og nye aftaler er på vej.

Præster, sognemedhjælpere og organister kan i forbindelse med studieorlov søge om støtte til udvekslingsophold for en kollega fra en samarbejdskirke.


Kalender

14mar kl. 09:30

Forårsmarked

- i Timring Sportscenter
Overskuddet går til Primissio, Mission Afrika og Danmission.
 …

14mar kl. 09:30

Deltagende missionsselskaber:

Klik på missionsselskabets logo og få mere information