Danmission – en del af Folkekirkens arbejde i udviklingslandene

- Danmission er en selvstændig organisation forankret i folkekirken. Vi arbejder ud fra den kristne tro om det hele menneske, ligeværd, respekt og gensidighed.

- Danmission startede helt tilbage i 1821 med at sende ildsjæle ud, der ønskede at gøre en forskel for fattige børn og voksne – og det gør vi stadig.

- Danmission arbejder tæt sammen med lokale kirker og organisationer. Dermed sikrer vi, at støtten bliver brugt bedst muligt.

Danmissions kald er at deltage i Guds mission gennem to selvstændige hovedopgaver der ikke kan sammenblandes, ikke kan skilles ad og ikke kan erstatte hinanden:

1. At styrke kirkens forkyndelse så evangeliet høres og mennesker rodfæstes i kristen tro.

2. At tjene medmennesket og samfundet så alle kan leve et værdigt liv i fred og i et retfærdigt samfund.

Grundlaget for disse to opgaver finder vi i det dobbelte kærlighedsbud hvorfor arbejdet altid relaterer både til Gud og mennesker. Danmissions historie går tilbage til 1821 og vi arbejder for at styrke den globale kirke, bekæmpe fattigdom og skabe fred og forståelse gennem dialog. Vi er tilstede i 12 lande i Asien, Afrika og Mellemøsten samt i Danmark. Danmission har tre hovedarbejdsområder:

Danmission støtter lokale kirker i deres indsats for at dele evangeliet. Vi uddanner kirkens folk, så kirkerne bliver stærke både teologisk og administrativt. Og vi hjælper med at knytte bånd – f.eks. venskabsmenigheder mellem folkekirken og kirker ude i verden.

Danmission arbejder også direkte med dialog og konfliktmægling i religiøse konflikter. Særlige dialog-arbejdsgrene er Tro i Dialog (TID), Det Arabiske Partnerskabsprogram og i et skoleprojekt i Gellerup.

Danmission arbejder for at opbygge og styrke civilsamfund gennem fremme af dialog, udvikling og marginaliseredes rettigheder. Vi tager fat på de grundlæggende årsager til fattigdommen og arbejder for at styrke lokale samfund, så de bliver i stand til at deltage i og forbedre deres samfunds beslutningsprocesser og levevilkår. Det gør vi ved at udvikle, støtte og uddanne lokale organisationer og borgere, så de sættes i stand til selv at forandre og præge deres lokalsamfund.


Danmission
Strandagervej 29 • 2900 Hellerup
Tlf.: 3962 9911 • www.danmission.dk


Aktuelle projekter fra Danmission

Klik på et billede og læs mere om projekterne!

DAN-1: Danmission Fremtidsbørn – Gør verdens børn til Fremtidsbørn
DAN-2: Styrk kirken i Cambodja
Danmission