Velkommen til Kirke til Kirke

- globalt samarbejde om mission

Kirke til Kirke projektet er et samarbejde mellem menighedsrådene i Herning Nordre- og Søndre provstier og Ikast-Brande provsti, der har til formål at sætte fokus på folkekirkens mission. Med projekt Kirke til Kirke vil vi gerne være med til at knytte bånd mellem provstiernes sogne og kirkerne i de lande, hvor projekterne har hjemme.


Vore to volontører i Cameroon er vendt hjem

Søndag den 22. september blev tvillingesøstrene Anna Bech Damsgaard og Maria Bech Damsgaard fra udsendt til Cameroon, fra Snejbjerg kirke som volontører for Kirke til kirke.
Den 23. december vendte de hjem igen - lige tids nok til at fejre julen sammen med familie og venner.

Vore volontører sendes ud påny - denne gang dog i Danmark rundt om i provstierne.
I månederne januar, februar og marts vil vi, Anna og Maria, stå til rådighed for kirker, foreninger og klubber, som kunne have interesse i at høre mere om vores ophold som volontører i Cameroun.

Vi glæder os til at komme ud og formidle samt videregive vores historie om vores oplevelser, om vores arbejde med engelskundervisning på skolerne og ikke mindst om vores deltagelse i kirkens projekt for tidligere gadedrenge, Pearls of The Streets.

Oplysning om aftale om besøg af volontørerne finder du her:
https://www.kirketilkirke.dk/volontoerer/moed-os/

Læs mere om Anna og Maria på deres blog:
https://annaogmariaicameroun.wordpress.com/

eller læs mere om volontørerne eller det projekt de rejser ud til her.


Tidligere volontør hjælper Kirke til Kirke

Marcus Taulborg var volontør for Kirke til Kirke i den store Lutherske kirke i Addis Ababa Etiopien, i efteråret 2019. Efter sin hjemkomst besøgte han en lang række skoler og konfirmandhold, hvor han fortalte om sine oplevelser som volontør.

Marcus er senere påbegyndt teologistudiet, men har, sideløbende hermed, tilbudt at hjælpe Kirke til Kirke med at efterkomme de mange henvendelser vi får om, at få besøg af en volontør. Marcus vil naturligvis fortælle om sine egne oplevelser i Etiopien.

Find kontaktoplysninger til Marcus her: Mød os ...


Støtte til vore projekter

Ønsker du at støtte eet eller flere af vore projekter, kan det ske  ved at pengene sendes til Kirke til Kirke projektets kasserer, Lindvig Osmundsen på konto 8506 – 0000537101.
Beløb kan også indbetales på MobilePay: 446700.
Eller du kan klikke dig ind på de enkelte projekter og anvende de betalingsoplysninger som findes der.

Kalender

14mar kl. 09:30

Forårsmarked

- i Timring Sportscenter
Overskuddet går til Primissio, Mission Afrika og Danmission.
 …

14mar kl. 09:30

Deltagende missionsselskaber:

Klik på missionsselskabets logo og få mere information